SERVICE LIQUIDS

ZA SPRAWĄ WSPÓŁPRACY Z GLOBALNYM LIDEREM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED KOROZJĄ, MAM MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWAĆ PAŃSTWU WYJĄTKOWE PRODUKTY DEDYKOWANE DO CZYSZCZENIA, SMAROWANIA ORAZ ZABEZPIECZANIA BRONI MAŁEGO I DUŻEGO KALIBRU. SKUTECZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ TECHNOLOGICZNIE ZAAWANSOWANYCH INHIBITORÓW KOROZJI WERYFIKOWANA JEST PRZEZ AKREDYTOWANE LABORATORIUM, KTÓRE SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY ISO/IEC 17025. POLSKA MARKA SERVICE LIQUIDS® ISTNIEJE NA RYNKU BARDZO KRÓTKO, ALE JEST GWARANTEM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI I ŚWIATOWEJ KLASY PRODUKTÓW.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI: sl@serviceliquids.pl ; +48 668 711 115

BY WORKING WITH A GLOBAL LEADER IN INNOVATIVE CORROSION PROTECTION SOLUTIONS, I AM ABLE TO OFFER YOU UNIQUE PRODUCTS DEDICATED TO CLEANING, LUBRICATING AND PROTECTING SMALL AND LARGE CALIBRE WEAPONS. THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF TECHNOLOGICALLY ADVANCED CORROSION INHIBITORS IS VERIFIED BY AN ACCREDITED LABORATORY THAT MEETS THE REQUIREMENTS OF ISO/IEC 17025. POLISH BRAND SERVICE LIQUIDS® EXISTS ON THE MARKET FOR A VERY SHORT TIME, BUT IT IS A GUARANTEE OF THE HIGHEST QUALITY AND WORLD-CLASS PRODUCTS.

COOPERATION IN THE AREA OF DISTRIBUTION: sl@serviceliquids.pl ; +48 668 711 115